Groentje: Living Planet Report

Elke twee jaar publiceert het Wereldnatuurfonds het Living Planet Report. Daarin wordt de staat van de natuur wereldwijd besproken. Sinds 1970 zijn bijvoorbeeld de populaties van wilde dieren, vissen, amfibieën en reptielen, enz. met gemiddeld 69% afgenomen. Daar is na 52 jaar nog maar 31% daarvan over…. Sommige soorten zijn bijna uitgeroeid. Bijna, nog niet helemaal, dus er is nog hoop. Er zijn ook soorten die het juist beter doen. Het gaat om het gemiddelde, maar dat is dus al erg genoeg.

Het komt o.a. door landgebruik (-misbruik, intensieve landbouw en veeteelt), stroperij, overbevissing, luchtvervuiling en de toenemende klimaatverandering. Het WNF stelt, dat dit tegengegaan kan worden door veel meer ruimte aan natuur te geven. Biodiversiteit en Klimaat zijn onlosmakelijk verbonden. De natuur kan, mits in staat gesteld door er meer ruimte voor te bestemmen, zich snel herstellen en kan de gevolgen van de klimaatverandering weer(deels) tenietdoen; meer voedsel en minder natuurrampen. Geef de natuur de ruimte, dat zal de gevolgen van klimaatverandering beperken. WWF-ambassadeur Reinier van den Berg zegt: “We kunnen het tij nog keren, mits we voortvarend aan de slag gaan!”, www.wwf.nl. Zoek naar Living Planet Report.

Geplaatst in archief.