Groentje: Leestip

In het boek Groene Theologie (2019) schrijft ds. Trees van Montfoort over wat theologie en klimaatverandering met elkaar te maken hebben. Vanuit de bijbel en de christelijke traditie benadrukt zij dat niet de mens centraal staat, maar Gods liefde voor heel de schepping. Met aandacht voor de verschillende scheppingsverhalen in de bijbel èn een overzicht van de recente Nederlandstalige ecotheologie. Voor eenieder die duurzaamheid en geloof met elkaar wil verbinden.

Geplaatst in archief.