Groentje: klimaatbrief

Ik moet eerst iets corrigeren. Op het Groentje van vorige week over de Limes Bubblebarrier Katwijk is gereageerd door één van de sponsors. De financiering is rond en op 4 oktober is, zoals dat genoemd werd: de start gemarkeerd. Het project kan dus van start gaan! Proficiat! Zie ook: www.coastbusters.nl.

 

200 predikanten en andere medewerkers van de PKN (en daarbuiten) hebben een open brief geschreven (link: www.christianclimateaction.nl/acties/brief-aan-scriba-enmoderamen-pkn/ ) aan de scriba (ds. René de Reuver) en het Moderamen om, ten aanzien van de klimaatverandering, hun stem luider te laten klinken richting het kabinet. (In de laatste miljoenennota is het streven van dit kabinet de temperatuurstijging te beperken tot 2 graden Celsius, terwijl de meeste landen streven naar 1,5 graden Celsius.) Ze vinden dat de PKN te weinig laat horen dat de overheidsmaatregelen te gering en te laat zijn. Weliswaar geven de leiders van de PKN veel aandacht aan de klimaatcrisis, maar het kan en moet feller, vinden de briefschrijvers. De PKN gaf de laatste jaren veel kritiek op het vluchtelingenbeleid en gaf het kabinet felle tikken op de vingers. Deze felheid mist men in het klimaatdebat. Laten we hopen dat de kerk en haar boodschap gehoord worden en het nieuw te vormen kabinet tot meer actie bereid is dan het huidige.

Geplaatst in archief.