Groentje: groentje

Het Groentje is niet bedoeld als afwisseling van de herderlijke boodschap van de kerk, maar als onderdeel daarvan. Het is daarom niet altijd geruststellend, maar juist onrustwekkend wat er geschreven wordt. Het moet duidelijk zijn dat onze levenswijze uiteindelijk tot verval van de schepping leidt. En dan denken: ‘daar heb ik toch niks mee, ik ga mijn comfortabele leven daar niet aan opofferen’, dat is een egoistische houding. Die houdt geen rekening met mensen, jongeren en kinderen, die de toekomst met angst tegemoetzien. Wil je dat?

Geplaatst in archief.