Groentje: elektrische auto

Mij werd gevraagd of ik een elektrische auto had. Ik zei: als mijn huidige toe is aan opruimen, misschien. Op de Belgische tv was een documentaire over de winning van speciale metalen voor de productie van batterijen. In Congo worden vaak kinderen de mijnen in gestuurd. Zij moeten de gangen uitgraven en de metaalhoudende stenen naar boven sjouwen. Die brokken steen worden van het gewilde metaal ontdaan en o.a. langs de rivieren gedumpt. Maar die gesteenten bevatten nog andere giftige materialen, die water èn lucht vervuilen. Het gaat om grote hoeveelheden. Rivierwater wordt onbruikbaar en vissen sterven. Voor de gezondheid van de kinderen moet men vrezen.

De winning van die metalen moet ook in Europa kunnen, vindt men hier. Dan zijn we minder afhankelijk van Afrika en China. In Finland zijn de staatsmijnen daar al mee begonnen. Maar de omwonenden daar zijn in protest gegaan; hun rivieren zijn inmiddels ook sterk vervuild. Minder CO2-uitstoot gaat hier ten koste van grote maatschappelijke problemen. En die zullen flink toenemen. Dus of ik ooit een elektrische auto koop…..

Geplaatst in archief.