Groentje: de ware prijs van producten

In 2 Samuël 23: 13-17 is te lezen hoe drie van Davids hoofdmannen hun leven wagen om voor David water te halen. Als ze terugkomen weigert David dit te drinken. Ineens beseft hij wat de prijs van dit water is: het had het leven van deze mannen kunnen kosten. Hij onderkent de hoge prijs. Deze tekst zet aan tot nadenken over de ware prijs van producten, wat zijn de omstandigheden en de risico’s die een ander loopt bij het maken van het product dat ik koop of kopen wil. David goot het water uit voor de HEER, als een offer, hij weigerde dit te drinken, het was te kostbaar. Zijn de (goedkope) producten in onze schappen ook niet vaak te kostbaar? Laten we bidden om betrokkenheid, wijsheid en daadkracht om (ook) hierin de liefde Gods jegens de ander waar te maken!

Geplaatst in archief.