Groentje: de Groene Kerk

De Commissie Duurzaam heeft vorige week maandag een informatieavond gehouden, omdat onze Protestantse Gemeente Rijnsburg zich heeft aangesloten bij ‘De Groene Kerk’. Het gaat om het beheer en onderhoud van de kerkelijke eigendommen, die op een natuurvriendelijke manier in te richten en te onderhouden. En ook om bewustmaking van de gemeenteleden. Het was een inspirerende avond o.l.v. ds. Jaap van der Windt uit Katwijk. We moeten handelen met de leefomgeving zoals met de zorg voor de medemens. Er onzorgvuldig mee omgaan is onrechtvaardig.

Zo wordt het ook in de Bijbel genoemd. Veel oude joodse wetten gaan over de omgang met mensen en dieren, maar ook met het land, bijvoorbeeld met het ééns in de zeven jaar rust geven van de teelgrond: het Sabbatsjaar. Een bekende wet is: gij zult een dorsende os niet muilbanden. Dit is een vorm van zeggen: haal niet het onderste uit de kan. Gun een ander ook wat! Vooral de armen. Er zijn wel 100 keer zoveel bijbelteksten die over rechten van armen, weduwen en wezen gaan, dan over de doop, althans, volgens ds. Jaap. Milieuvervuiling was totaal niet aan de orde, maar je kan op je vingers natellen, dat dit in deze tijd wel onderworpen is aan de tien geboden, maar je moet wel het verband leggen. Dat proberen we met de bewustmaking van de noodzaak van het beschermen van natuur en het leven te doen. Www.groenekerken.nl.

Geplaatst in archief.