Groentje: de Europese Sup-regel

Op 1 juli 2023 is de Europese Sup-regel (single used plastic: of éénmalig plasticgebruik) van kracht geworden. Tot nu toe worden elke dag 19 miljoen stuks plastic(-houdende) wegwerpbekertjes of -bakjes weggegooid. Een deel komt in het milieu (bijv. de oceanen) terecht. De nieuwe regel houdt in dat zo’n bekertje/bakje niet meer ongevraagd of gratis verstrekt mag worden. Je moet er voor betalen. Soms is het al bij de prijs inbegrepen. En soms is de prijs zo laag dat er geen effect van uitgaat.

Als je mee wil doen met terugdringen van afval, moet je je eigen beker of schaaltje meenemen. De verstrekker van je drank of eten mag dan de prijs van de verpakking, die hij zou verstrekken niet in rekening brengen. Die omschakeling is lastig. ‘Je staat voor suffie.’ Het was een paar jaar geleden ook nog ‘suf’ om afval op het strand te rapen. Nu wordt er volop geraapt, met gebruik van de door strandtenten verstrekte Juttassen. Dus ik hoop dat een eigen bekertje of schaaltje meenemen naar school of werk ook ooit gewoon wordt. Iemand moet er toch mee beginnen. Laat hem/haar niet voor aap staan! Doe mee! Je eigen leefwereld bevuilen; dát is pas ongewoon suf!

Geplaatst in archief.