Groentje: corona crisis

De corona crisis laat de nadelen zien van een wereldeconomie die gedreven wordt door de vraag naar de goedkoopste productie. Hierdoor wordt er veel (onnodig) met producten over de aardbol gesleept. Zo exporteert Nederland producten naar het buitenland om ze vervolgens uit een ander land te importeren voor de eigen markt. Een crisis roept ook op tot herbezinning: Meer dan geld alleen. Een sterke lokale/regionale markt voor onze dagelijkse boodschappen is van groot belang.

Geplaatst in archief.