Groentje: Brazilië>Amazone

Zeer bedreigd door ontbossing van maagdelijke oerwouden, inclusief alle daarin wonende dieren èn mensen En dat voor de teelt van soja als veevoer voor de hele westerse wereld! De president van Brazilië, Bolsonaro, vindt dat geen probleem; het is goed voor de economie en de zakken van de rijke (vaak onrechtmatige) grootgrondbezitters. Nederlandse veevoerhandelaren horen bij de top-5 van afnemers. Er is echter nu een keurmerk voor de, op de ontboste velden geteelde, soja. Maar dat keurmerk blijkt een fopspeen. Slechts 3% van de gecertificeerde (van keurmerk voorziene) soja is daadwerkelijk het certificaat waard. Maar de 97% niet-gecertificeerde soja wordt bijgemengd bij de gecertificeerde en alsnog van een keurmerk voorzien! In onze supermarkten kun je vlees kopen met het ‘beter leven’-keurmerk. Voor wat het waard is. Zijn keurmerken een doekje voor het bloeden? Kies voor een betere wereld!

Geplaatst in archief.