Groentje: biologisch boeren

Heel veel boeren zijn verstandig en zijn bezig om hun bedrijf te verduurzamen. Dan kan op diverse manieren; één ervan is biologisch boeren. Maar de boeren die dat doen, worden gediscrimineerd door het ministerie. Ze krijgen namelijk 10% mìnder subsidie per ha dan een ‘gangbare’ collega. In Nederland wordt duurzaam werken op deze manier ‘afgestraft’. De EU streeft naar 25% biologisch grondgebruik door de landbouw in 2030. Nederland raakt in vergelijking met de ons omringende EU-landen steeds verder achterop. Het streven is hier 15%, maar de teller blijft nu op 4% steken.

Wij zijn hiermee de achterhoede in Europa. Bovendien is er in NL, in tegenstelling tot de rest van Europa geen regeling voor boeren die de biologische overstap maken, terwijl het twee jaar duurt voor je het label biologisch kan hanteren. Toch doen veel boeren dat, omdat ze inzien dat de toekomst daar ligt. Het ministerie heeft inmiddels wel beterschap beloofd. Ze komen in aanmerking voor de ‘eco-regeling’, maar dat gaan de gangbare boeren ook krijgen. Dus nòg geen apart potje voor de bioboer. Dat drijft de productieprijs op, terwijl er geen ruimte is voor een hogere afzetprijs. Alleen als de consumentenprijzen voor biologische producten omlaag gaan, groeit de afzet er van en kunnen de bio-boeren efficiënter produceren en meer verdienen. Dan gaan er ook meer boeren “om” en kan zelfs op termijn de subsidie afgebouwd worden. Hoe sneller hoe beter! Koopt en Eet Biologisch! Bron: Trouw, Duurzaamheid& Economie, 8 november 2023.

Geplaatst in archief.