Groentje: biodiversiteit

Het weer lijkt hier wel normaal! Als je geen krant leest en journaals kijkt zou je denken dat er geen opwarming bestaat. Ja, het was erg warm de laatste weken, maar veel mensen vinden dat juist aangenaam en profiteren ervan. Als je ’s avonds buiten zit, zonder wind, zijn er geen muggen, zelfs niet als je naast een sloot woont. Maar ook geen nachtvlinders. Vleermuizen zie je ook heel weinig. Natuurliefhebbers zien met lede ogen de ondergang van veel natuur om ons heen aan. De biodiversiteit heeft het nu wel heel zwaar te verduren. En de kans dat die terugkomt wordt ras kleiner. Duizenden jaren van opkomst van de natuur wordt in nog geen halve eeuw tenietgedaan. Hoezo rentmeesterschap? Blijft er nog wat voor het nageslacht over?

Een klein lichtpuntje: De Tweede Kamer heeft bij meerderheid besloten tegen de volgende vergunningsperiode van glyfosaat in de EU te stemmen. Dat is gunstig voor de insecten maar ook voor de gebruikers (boer en kweker), omdat het aantoonbaar, volgens de Parkinsonvereniging, oorzaak van deze ziekte kan zijn. Er is natuurlijk veel meer nodig, zoals verlaging van de uitstoot van stikstofverbindingen (ammoniak). Langzamerhand worden meer mensen overtuigd van het feit dat we niet op de oude voet kunnen doorgaan. Maar dat wil niet zeggen dat élke vernieuwing beter is.

Geplaatst in archief.