Groene kerk

Een groene kerk? Maak het mee op maandag 24 april! In het nieuwe Plaatselijk Reglement is beschreven: ‘De Protestantse Gemeente wil Groene Kerk zijn en levert een bijdrage aan een duurzame en rechtvaardige samenleving’. Met en door de activiteiten van de Commissie Duurzaam wordt getracht het bewustzijn over duurzaamheid aan te scherpen en samen te zoeken naar hoe we hierin stappen kunnen zetten.

Daarbij kunnen we onder meer gebruik maken van de expertise van de organisatie Groenekerken.nl, een initiatief van Tear en Kerk in Actie. Onze kerk is daarbij aangemeld en geeft daarmee aan dat ze voortdurend zich wil bezinnen op haar verantwoordelijkheid hierin en daarin de nodige en mogelijke stappen wil zetten. Ds. Jaap van der Windt, predikant van de Vredeskerk in Katwijk en al vele jaren betrokken bij deze organisatie, komt op deze avond met ons spreken over het thema ‘Een groene kerk’. Daarbij hebben we echter ook uw en jouw inbreng en inzet nodig! Van harte welkom, in de Voorhof, de avond begint 20.00 uur.

Geplaatst in archief.