Gezocht

Scriba voor de nieuwe kerkenraad

De vaste leden van het moderamen (dagelijks bestuur) van de oude gemeenten zijn met ingang van de fusie afgetreden om plaats te maken voor vers bloed. Er is voor de fusie afgesproken dat de nieuwe preses uit de (voormalige) gereformeerde kerk afkomstig zal zijn. Op 14 januari 2018 wordt Jeroen Ravensbergen bevestigd tot ouderling-preses van onze gemeente. Dick v.d. Vijver wordt bevestigd tot beleidsouderling. Beiden zijn afkomstig uit de (voormalige) gereformeerde kerk. Omwille van de evenwichtigheid wordt de nieuwe scriba gezocht binnen de (voormalige) hervormde gemeente. Voordrachten kunt u sturen naar keuzecommissie@protestantsrijnsburg.nl

Profielschets
Voor deze functie is een aantal kenmerken van belang die niet uitputtend zijn maar wel richting geven aan de invulling van de functie van scriba. De scriba is lid van de Protestantse Gemeente Rijnsburg en draagt gevraagd en ongevraagd de missie en de visie van de PGR uit. De functie van scriba kan het beste omschreven worden als een spin in het web. Bij de scriba komen veel draden samen die in sommige gevallen ook weer doorverbonden moeten worden. De scriba is objectief, betrouwbaar, communicatief vaardig zowel in woord als in geschrift en moet goed kunnen samenwerken met de preses. Bestuurlijke ervaring, objectief, verbinder, goede communicatieve vaardigheden en als rechterhand van de preses de dagelijkse leiding van de kerkenraad vormen.

HR functionaris en penningmeester

Naast onze predikanten en pastors heeft onze gemeente ruim 20 mensen in dienst, veelal met een part-time aanstelling. Het gaat daarbij om kosters, organisten, de mensen van het kerkelijk bureau, bedienend personeel, gastvrouwen en schoonmakers. Het College van Kerkrentmeesters (CVK) is verantwoordelijk voor de materiële zaken van de kerk waaronder personeelszaken, salarisadministratie en financiën. Het CVK is op zoek naar een HR functionaris en penningmeester. V.w.b. beide functies wordt een vrijwilliger gezocht die op deze terreinen in hun dagelijks leven werkzaam zijn of werkzaam zijn geweest. Voordrachten kunt u sturen naar de voorzitter van het CVK, Wout van Egmond, vz-cvk@pknrijnsburg.nl. De functies kunnen worden vervuld als ‘kerkrentmeester-niet-zijnde-ouderling’ of als ‘ouderling-kerkrentmeester’.

Nieuwe leden voor de website commissie

Het team dat deze website actueel houdt en beheert is op zoekt naar nieuwe leden. Vele handen maken licht werk! V.w.b. webredacteuren is het kunnen gebruiken van een computer met bijvoorbeeld het programma WORD voldoende. Ook wordt een tweede webmaster gezocht. Voor deze  rol  is ervaring met (het configureren van) WordPress een vereiste. Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact op met webmaster@pknrijnsburg.nl.

Contactpersonen voor de contactcommissie

Per 1 januari 2018 is de Contactcommissie op zoek naar 1 broeder en 1 zuster om alleenstaande broeders en zusters te bezoeken. Mocht u hiervoor interesse hebben of hierover meer informatie willen hebben, schroom dan niet om diaken Joop Noort of Gijs Hogewoning hiervoor aan te schieten.

Geplaatst in archief.