Genieten van genoeg

Op dinsdag 9 april organiseert de Commissie Duurzaam een avond over een duurzame leefstijl. Op deze avond zal Martine Vonk als spreker te gast zijn. Martine Vonk is een expert in duurzaam leven en schreef het boekje “Genieten van genoeg”. Ook deed zij onderzoek naar christelijke gemeenschappen en duurzaamheid. Ze woonde een tijdje bij de Amish en de Benedictijnen. Het genieten van genoeg zal ook worden gelinkt aan de vastentijd.

Met elkaar zullen we nadenken over hoe je kunt kiezen voor een duurzame levensstijl en hoe je deze kunt volhouden en verder
uitbouwen. De avond is dan ook zowel bestemd voor mensen die nog willen starten op het gebied van duurzaamheid als voor mensen die hier al mee bezig zijn. We hopen op deze avond van elkaar te kunnen leren.

Vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar in de bovenzaal van de Immanuëlkerk. De avond begint om 20.00 uur. Voor verdere informatie kun je contact opnemen via duurzaamrijnsburg@gmail.com. Om te weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen, willen we je vragen je via dit mailadres aan te melden.

Namens de Commissie Duurzaam,
Saskia Westra (06 - 36 26 14 17)

Geplaatst in archief.