Gemeentevergadering 28 november

Op 28 november zal er weer een gemeentevergadering worden gehouden, waarin de begrotingen van Zending, Diaconie en Kerk zullen worden besproken. Plaats van deze gemeentevergadering is

De Voorhof en we beginnen de vergadering om 20.00 uur. Vanaf 19.45 uur zal er koffie en thee klaar staan. De begrotingen liggen ter inzage op het Kerkelijk bureau en eventuele vragen kunnen worden gesteld via de mail scriba@pknrijnsburg.nl. Het wordt zeer op prijs gesteld als u via deze weg de vragen alvast formuleert, zodat de vergadering in een vlot tempo kan worden doorlopen. Op de gemeentevergadering zal ook de stand van zaken rond de Maranathakerk aan de orde komen.

Na de gemeentevergadering zal de besluitvorming over de begrotingen in een vergadering van de Grote Kerkenraad aan de orde komen,  waarvoor alle ambtsdragers met nadruk zijn uitgenodigd!

Bram Breebaart, scriba

Geplaatst in archief.