Gemeentevergadering op donderdag 24 november

De kerkenraad nodigt u van harte uit voor de gemeentevergadering op 24 november om 19.30 uur in de Voorhof. We denken na over hoe wij met elkaar kerk kunnen zijn in een veranderende samenleving. We bespreken onze nieuwe kernpunten: OPEN, ACTIEF en HOOPVOL. Ook kijken we naar het financiële plaatje en de uitdagingen waar we voor staan. U vindt de verkorte begrotingen van de kerk, diaconie en zendingscommissie onderaan dit bericht. We zien ernaar uit u te ontmoeten. Vanaf 19.15 uur staat de koffie klaar.

Agenda:

  • Openingen en mededelingen
  • Vaststelling notulen 19 mei 2022 (bekijk die notulen hier)
  • Kompas 2022-2026
  • Herziene Plaatselijke Regeling
  • Begroting kerk, diaconie en zending
  • Rondvraag en sluiting

U kunt tot maximaal 1 dag van tevoren vragen indienen bij de scriba, scriba@pknrijnsburg.nl.

Verkorte begroting van de kerk
Toelichting op de begroting van de kerk

Verkorte begroting van de diaconie
Toelichting op de begroting van de diaconie

Verkorte begroting van de zendingscommissie

Geplaatst in archief.