Gemeentevergadering op donderdag 23 november

De kerkenraad nodigt u van harte uit voor de gemeentevergadering op 23 november om 19.30 uur in de Voorhof. U zult die avond worden bijgepraat over de ontwikkelingen in onze gemeente, en we willen met u nadenken over de toekomst van de gemeente. Ook zullen we samen met u kijken naar het financiële plaatje voor volgend jaar. We zien er naar uit u te ontmoeten. Vanaf 19.15 uur staat de koffie klaar.

U vindt de stukken voor de vergadering, met, onder andere, de verkorte begrotingen van de kerk, diaconie en zendingscommissie onderaan dit bericht.

Vragen kunt u, bij voorkeur voorafgaande aan de vergadering, stellen via een e-mail naar scriba@pknrijnsburg.nl. Vragen via de e-mail kunnen gesteld worden tot en met woensdag 22 november.

Stukken gemeentevergadering 23 november 2023

Geplaatst in archief.