Gemeentevergadering en Grote Kerkenraad

Op 26 november zal er een gemeentevergadering worden gehouden in de Immanuelkerk, aanvang 19.30 uur. Belangstellenden kunnen hiervoor op de voor de diensten gebruikelijke wijze inschrijven.

In deze gemeentevergadering, die uiteraard via de kerktelevisie te volgen zal zijn, zullen de begrotingen van de kerk en de diaconie aan de orde komen. Deze begrotingen liggen ter inzage op het kerkelijk bureau en vragen hierover kunnen uitsluitend tevoren (gezien de geringe hoeveelheid gemeenteleden die aanwezig kunnen zijn) schriftelijk worden gesteld via de mail scriba@pknrijnsburg.nl tot uiterlijk een dag vóór de vergadering. Het beantwoorden van deze vragen zal dan in de vergadering plaats vinden.

Naast deze begrotingen zal er ook aandacht worden geschonken aan het onderwerp “Zegenen van kinderen (op weg naar de doop)” en het aanstellen van een extra Kerkelijk werker. Door de maatregelen rondom corona zal koffiedrinken niet mogelijk zijn!

Aansluitend aan de gemeentevergadering zal er een (digitale) vergadering van de Grote kerkenraad zijn, waarin besluitvorming over de begrotingen aan de orde zal zijn.

Namens de kerkenraad,

Bram Breebaart, scriba

Samenvatting begroting 2021 van de kerk
aantal keren gedownload: 33

Samenvatting begroting 2021 van de diaconie
aantal keren gedownload: 15

Zegenen van kinderen
aantal keren gedownload: 17

Geplaatst in nieuws.