Gemeentevergadering dinsdagavond 10 januari

U wordt van harte uitgenodigd op de gemeentevergadering, dinsdag 10 januari 2023 om 19.30u in De Voorhof.

Op de agenda staan de Herziene Plaatselijke Regeling (deze vindt u hier) en het zegenen van levensverbintenissen anders dan huwelijk tussen man en vrouw. U heeft begin december hierover een brief ontvangen, deze vindt u hier. Deze brief én de Plaatselijke Regeling zijn ook op het kerkelijk bureau beschikbaar. U wordt in de gelegenheid gesteld uw mening te geven over beide onderwerpen. U kunt uw vragen ook vooraf sturen naar de scriba (scriba@pknrijnsburg.nl). Een dag later heeft de Grote Kerkenraad deze beide onderwerpen op de agenda staan ter besluitvorming.

Op dinsdag 10 januari staat de koffie in De Voorhof klaar vanaf 19.15u. Van harte welkom!

Geplaatst in archief.