Gemeentevergadering

De leden van onze gemeente worden opgeroepen voor de gemeentevergadering op 7 april 2022 in de Immanuëlkerk. Deze vergadering zal om 19.30 uur beginnen. Voorafgaand aan de vergadering zal er, gezien de verwachte opkomst, geen koffie en thee worden geschonken. Dus, indien gewenst, dit vooraf thuis drinken.

Voornaamste onderwerp bij deze vergadering is de verkiezing van een predikant in de vacature Centrum & Oost. Het is ook mogelijk om, als u niet aanwezig kunt zijn, een ander belijdend lid van onze gemeente te machtigen om voor u te stemmen. Bij de uitnodiging, die u waarschijnlijk inmiddels in de bus heeft gekregen zit daartoe een machtigingsformulier. Een belijdend lid kan voor maximaal 2 anderen een machtiging ontvangen. Voorafgaand aan de vergadering zult u bij binnenkomst uw naam en adres moeten opgeven en eventuele machtigingsformulier(en) inleveren. U zult dan een stembiljet voor uzelf (en uw eventuele machtiging gever(s)) overhandigd krijgen. Deze procedure zal de nodige tijd vragen, dus komt u alstublieft op tijd!

Meer informatie
Hoewel er geen afstandsmaatregelen meer zijn is er voor degenen die toch graag afstand tot elkaar willen houden een apart vak beschikbaar. De gemeentevergadering is ook online te volgen via Kerkdienstgemist. U kunt dan echter niet actief deelnemen aan de vergadering en niet deelnemen aan de stemming, anders dan door een volmacht te geven. Voor de verkiezing is de profielschets leidend. Deze vindt u op de website en via de Facebookpagina van de gemeente. Het is uiteraard ook mogelijk om bezwaar aan te tekenen tegen de gevolgde procedure. Dit bezwaar moet binnen 5 dagen na het bekend maken van de stemming via de kanselboodschap van zondag 10 april 2022 (dus tot en met donderdag 14 april 2022) schriftelijk worden ingediend bij het kerkelijk bureau of bij de scriba.

Geplaatst in archief.