Gemeentevergadering

De leden van onze gemeente worden opgeroepen voor de gemeentevergadering op 24 februari 2022 in de Immanuëlkerk. Deze vergadering zal om 20.00 uur beginnen. Helaas is er door de coronamaatregelen geen mogelijkheid om vooraf koffie te drinken, dus doe dat vooral vooraf thuis. Voornaamste onderwerp bij deze vergadering is de verkiezing van een predikant in de vacature Frederiksoord & De Bloem. Het is ook mogelijk om, als u niet aanwezig kunt zijn, een ander belijdend lid van onze gemeente te machtigen om voor u te stemmen.

Bij de uitnodiging, die u inmiddels in de bus heeft gekregen zit daartoe een machtigingsformulier. Een belijdend lid kan voor maximaal 2 anderen een machtiging ontvangen. Voorafgaand aan de vergadering zult u bij binnenkomst uw naam en adres moeten opgeven en eventuele machtigingsformulier(en) inleveren. U zult dan een stembiljet voor uzelf (en uw eventuele machtiging gever(s)) overhandigd krijgen. Deze procedure zal de nodige tijd vragen, dus komt u alstublieft op tijd!

Afstandsmaatregel
Hoewel de afstandsmaatregel deze avond niet van toepassing zal zijn is er voor degenen die toch graag afstand tot elkaar willen houden een apart vak beschikbaar. De gemeentevergadering is ook online te volgen via Kerkdienstgemist. U kunt dan echter niet actief deelnemen aan de vergadering en niet deelnemen aan de stemming, anders dan door een volmacht te geven.

Profielschets
Voor de verkiezing is de profielschets leidend. Deze vindt u op de website en via de Facebookpagina van de gemeente. Het is uiteraard ook mogelijk om bezwaar aan te tekenen tegen de gevolgde procedure. Dit bezwaar moet binnen 5 dagen na de vergadering (dus tot en met dinsdag 3 maart) schriftelijk worden ingediend of via e mail bij het kerkelijk bureau.

Geplaatst in archief.