Gemeentevergadering 3 september 2020

De kerkenraad nodigt u van harte uit voor de bijeenkomst voor alle leden van onze gemeente op donderdag 3 september 2020 om 20.15 uur in de kerkzaal van de Immanuëlkerk. U wordt die avond in de gelegenheid gesteld om uw mening kenbaar te maken over de jaarrekeningen 2019 van de kerk, de diaconie en de zending. Wij zullen uw vragen beantwoorden. In verband met de Coronacrisis kon deze gemeentevergadering niet, zoals gebruikelijk, in het voorjaar plaatsvinden. We hebben uitstel gekregen van de PKN om de goedgekeurde stukken uiterlijk 15 september 2020 aan te leveren.

De volledige uitnodiging met informatie over registratie, het stellen van vragen, de agenda en de mogelijkheden om naar de vergadering te luisteren vindt u hier:

Uitnodiging gemeentevergadering 3 september 2020
aantal keren gedownload: 128

Samenvattende verslagen van de jaarrekeningen vindt u hier:

Samenvattende verslagen 2019
aantal keren gedownload: 142

Geplaatst in archief.