Gemeentevergadering 27 mei

De kerkenraad nodigt u van harte uit voor de bijeenkomst voor alle leden van onze gemeente op donderdag 27 mei 2021 om 19.30 uur. De vergadering staat gepland in de zaal van De Voorhof. U kunt u inschrijven voor deze vergadering via dezelfde kanalen als voor erediensten en daarnaast zal er via kerkdienstgemist.nl de mogelijkheid zijn de vergadering te volgen.

De agenda voor de Gemeentevergadering:

  1. Opening door de preses
  2. Mededelingen en ontwikkelingen in de gemeente
  3. Vaststelling Notulen Gemeentevergadering van 26 november 2020
  4. Jaarrekeningen 2020 Kerk, Diaconie en Zending.
  5. Onderwerp “Zegenen kinderen (op weg naar de doop)”
  6. Bespreken profielschets nieuw te zoeken predikanten
  7. Route naar het Beleidsplan 2022-2026
  8. Voorstellen ds. Hibma
  9. Rondvraag
  10. Sluiting gemeentevergadering

Uitnodigingsbrief
aantal keren gedownload: 20

Geplaatst in archief.