Gemeentevergadering 23 december 2019

De Grote Kerkenraad heeft besloten ds. Iwan de Graaf kandidaat te stellen en aan de gemeente voor te dragen als te beroepen predikant in de vacature van de wijk Westerhaghe & De Hoek.

Ds. de Graaf woont hier in Rijnsburg en is thans werkzaam als geestelijk verzorger bij DSV te Katwijk. De gemeente wordt uitgenodigd voor de gemeentevergadering over deze kandidatuur, welke zal worden gehouden op maandag 23 december, aanvang 20.00 uur in de Immanuelkerk. Vóór de vergadering staat vanaf 19.30 uur de koffie en thee klaar, tijdens de vergadering is er helaas geen gelegenheid om koffie of thee te serveren! Tijdens deze vergadering zal de kandidaat worden voorgesteld en de voordracht worden toegelicht. De gemeenteleden zullen in de gelegenheid worden gesteld daarover met elkaar te spreken. Daarna zullen de belijdende leden kunnen stemmen over deze voordracht. Indien u niet aanwezig kunt zijn is het mogelijk om bij volmacht te stemmen, hiertoe kan een formulier worden opgevraagd via scriba@pknrijnsburg.nl  Dit formulier moet door beiden ondertekend worden en vóór de vergadering aan de scriba worden getoond. Per belijdend lid in de gemeentevergadering mogen maximaal 2 stemmen per volmacht worden uitgebracht.

Bram Breebaart, scriba

Geplaatst in archief.