Gemeentevergadering inzake beroepen van een predikant

In het kader van het eventueel beroepen van een predikant is er positief nieuws te melden: Op 16 april heeft de Grote Kerkenraad unaniem besloten dat er een gemeentevergadering zal worden gehouden voor de verkiezing van een predikant in de vacature Westerhaghe & De Hoek.

Omdat het, door de corona-crisis, niet mogelijk is om een gemeentevergadering te houden in de gebruikelijke vorm zal dit een vergadering worden via KerkTV (dus livestream) vanuit de Grote kerk. Alle belijdende leden hebben een uitnodiging hiervoor ontvangen met nadere uitleg, een profiel van de betrokken predikant, een agenda en een stembiljet.

Indien u belijdend lid van onze gemeente bent en u heeft de envelop met genoemde informatie niet ontvangen, dan kunt u zich wenden tot het kerkelijk bureau via kb@pknrijnsburg.nl. Zij sturen u dan alsnog de genoemde informatie toe.

het stembiljet

Helaas is het niet mogelijk om meerdere stembiljetten per adres te sturen. U kunt het ontvangen stembiljet zelf kopiëren indien er meerdere belijdende leden tot uw huishouden behoren. Ook kunt u het stembiljet hieronder downloaden en zelf printen.

Stembiljet Gemeentevergadering 28 mei 2020
aantal keren gedownload: 34

vragen stellen

Vragen kunnen voorafgaande aan de gemeentevergadering worden gesteld. Dit kan door een mailtje te sturen naar kb@pknrijnsburg.nl of een brief in te leveren bij het kerkelijk bureau met vermelding van 'Gemeentevergadering'. Tijdens de gemeentevergadering kunnen ook mondelinge vragen worden gesteld. Instructies op welke wijze u mondelinge vragen kunt stellen zullen tijdens de gemeentevergadering worden gegeven.

stem uitbrengen

Het stembiljet bestaat uit twee delen. Wij verzoeken u na afloop van de gemeentevergadering het stembiljet langs de gestippelde lijn door te knippen en beide delen ingevuld samen in één envelop in te leveren.

Inleveren kan op twee manieren:

  • in oranje brievenbus PostNL deponeren - met adres: Protestantse Gemeente Rijnsburg, Antwoordnummer 30013, 2230 VB RIJNSBURG
  • in brievenbus kerkelijk bureau deponeren

anonieme stemming

Bij het openen van de envelop wordt gecontroleerd of de uitgebrachte stem geldig is. Vervolgens worden beide delen direct gescheiden. Op die wijze is achteraf niet te herleiden wie voor of tegen heeft gestemd.

uitslag van de stemming

Vijf dagen na de gemeentevergadering (woensdag 3 juni om 19:30 uur) zullen de ingeleverde stemmen worden geteld en de uitslag worden bepaald. Voor de verkiezing van een predikant is een 2/3 meerderheid nodig. Blanco of ongeldige stemmen tellen niet mee. De uitslag wordt dezelfde avond bekend gemaakt via de bekende media.

bezwaar

Mocht u het oneens zijn met de gevolgde procedure dan kunt u binnen 5 dagen na de uitslag (dus tot maandag 8 juni 19.00 uur) schriftelijk, gemotiveerd en met vermelding van naam en adres schriftelijk bezwaar aantekenen door een mailtje te sturen naar kb@pknrijnsburg.nl of een brief te deponeren in de brievenbus van kerkelijk bureau.

profielschets predikant
aantal keren gedownload: 12

Bram Breebaart, scriba

Geplaatst in nieuws.