Gemeenteavonden LHBT+

De komende periode zal er een gemeente brede bespreking starten over geaardheid en genderidentiteit, afgekort LHBT+. Het gaat om inzicht en verdieping. Inzicht krijgen in de huidige en gewenste ruimte en acceptatie van deze ruimte voor mensen met een geaardheid, die wordt gerekend tot LHBT+. Ruimte, die passend is binnen onze missie en visie en bij de veelkleurigheid van de PGR.

Uiteindelijk moet dit leiden tot een besluit over het al dan niet zegenen van levensverbintenissen, anders dan de inzegening van een huwelijk tussen man en vrouw.

Meer informatie
De eerste gemeenteavond vindt plaats op donderdag 17 maart 2022 in de Immanuelkerk. Dit zal een introductie van het onderwerp zijn. De tweede gemeenteavond is op dinsdag 19 april 2022 in De Voorhof, hierin zoeken we verdieping. De bijeenkomsten beginnen om 19.30u en zijn ook via kerkdienstgemist.nl te volgen. Vanaf 19.00u staat de koffie klaar. Hierna volgen nog meer avonden, hierover wordt u te zijner tijd geïnformeerd. Ook zullen er enkele middagen worden gepland voor degenen die ’s avonds verhinderd zijn. Elk lid is van harte welkom, jong en oud. U ontvangt ook op uw huisadres een uitnodiging.

Geplaatst in archief.