Gemeenteavond over dopen

Op woensdag 14 november wordt voor de leden van onze gemeente een gemeenteavond gehouden waarin het thema Doop centraal zal staan. In een eerdere bijeenkomst is gevraagd naar de eerste gedachten van de gemeenteleden over de doopbediening. Nu zal deze avond meer in het teken staan van het onderlinge gesprek over de vormen van doopbediening, die onze gemeente rijk is en die we aan de vieringen zouden kunnen toevoegen.

De kerkenraad vindt het belangrijk dat de gemeenteleden zich uitspreken over de diverse vormen van doopbediening. Samen komen we tot een beeld hoe onze gemeente een veelkleurige dorpskerk kan zijn, waarin ruimte is voor onderscheidende behoeftes en wensen. Passend in persoonlijke en gezamenlijke geloofsbeleving en bij de grondslag van ons kerk-zijn. Ds. Meek zal de achtergronden en contouren van de huidige doopbediening in onze gemeente schetsen. Daarna gaan we in kleinere groepen uiteen voor een goed gesprek, om af te sluiten met een gezamenlijke gedachtewisseling.

Meer informatie
De gemeenteavond is deel van een traject om als gemeente een visie te vormen op de vragen die vanuit de samenleving op ons af komen. De gemeenteavond op 14 november vindt plaats in De Voorhof en begint om 19.30u. Vanaf 19.00u staat de koffie klaar. Van harte welkom!

Geplaatst in archief.