Bidstond maandagavond 20 januari 20.30 uur in De Voorhof

De volgende bidstond is maandag 20 januari in De Voorhof van 20.30-21.30 uur. Het thema: ‘Kyrie’: ‘Heer ontferm U’ of met andere woorden: ‘Heer, help toch’. Na een algemene start met enkele liederen bidden we in kleine groepjes. Maar u hoeft niet hardop te bidden. Meebidden is net zo belangrijk en er zijn voor deze avond vaste gebeden beschikbaar voor degenen die uit het hoofd bidden lastig vinden. Doe mee en laat de kerk (op)leven door het gezamenlijke gebed. Het is deze week ‘de Week van Gebed’. Hopelijk een extra stimulans om in de diverse bidstonden te komen meebidden. We zien naar u uit.

Geplaatst in archief.