Proponent Joren IJzerman neemt beroep aan

De kerkenraad is verheugd mee te kunnen delen dat proponent Joren IJzerman het op hem door onze gemeente uitgebrachte beroep heeft aangenomen. Naar verwachting zal ook hij, samen met zijn partner, in de zomer naar Rijnsburg komen. Daarover uiteraard later meer. De kerkenraad kijkt er naar uit als gemeente biddend en lerend samen verder te gaan, onder de bezielende leiding van een straks voltallig team van predikanten en kerkelijk werkers.

De kerkenraad vraagt u te bidden dat we als gemeente steeds weer elkaars hoofden en harten zullen weten te bereiken en de eenheid in Christus willen zoeken en bewaren en ook in uw gebed te bidden voor onze nieuwe predikanten Lydia Veerman en Joren IJzerman voor de tijd die komen gaat. Laten wij daarbij allen werken aan de opbouw van onze gemeente. Samen onderweg, gastvrij, actief en hoopvol.

Geplaatst in archief.