Financiële en of materiële hulp

De wereld staat op z'n kop

Daar lijkt het echt op, zeker als we alle berichten vanuit de media op ons af laten komen. En er is ook heel wat gaande. De één merkt dat direct in zijn eigen leven of in dat van mensen om zich heen, voor een ander is het meer op afstand, maar toch…. het raakt ons allemaal. Het kan zijn dat u door de corona-crisis in de knel bent gekomen.

Als gemeentelid kunt u kenbaar maken dat u in contact wilt komen met de Diaconie. U kunt zich wenden tot het dagelijks bestuur van de diaconie via één van de adressen hieronder. Er komen dan twee diakenen bij u langs om samen met u een oplossing te vinden. Deze twee diakenen hebben de mogelijkheid om direct ondersteuning te geven wanneer zij dat nodig achten. Vervolgens wordt er verder gezocht naar een blijvende oplossing. Hierbij kan ook verwezen worden naar hulpverleners zoals Grip op de Knip Katwijk.

Bij wie kunt u de vraag neerleggen?