Feestweek Zomeravondzang op dinsdag 8 augustus

Niet meer weg te denken is de Zomeravondzang in de Rijnsburgse feestweek! Ook dit jaar hopen we met velen weer God lof toe te kunnen zingen. Organist Dick Durieux en Carolien van Egmond, die de verbindende teksten uit zal spreken, hebben weer een schitterende liturgie opgesteld. Liederen uit de diverse bundels, zeer bekend, geliefd bij velen en die dus weer uit volle borst meegezongen kunnen worden. Dit jaar zal het Chr. Mannenensemble Zoetermeer, o.l.v. Johan van Oeveren haar medewerking verlenen.

Verdere medewerking wordt verleend door: Dick Durieux: orgel; Martine van Dijk: dwarsfluit; Rene de Mooij: cornet; Jan Willem de Winter: cornet; Rob Aarssen: pauken. De avondzang vindt plaats in de Grote kerk, aanvang 20.00 uur. De toegang is vrij. Na afloop is er een collecte ter bestrijding van de kosten.

Geplaatst in archief.