Feestelijkheden rondom de fusie

Feestelijkheden rondom de fusie

Eind dit jaar worden de Gereformeerde kerk en de Hervormde gemeente voor het eerst sinds 178 jaar weer één. Uiteraard gaan we dit als gemeente met elkaar vieren. Het thema van alle feestelijkheden is ‘Opdat zij één zijn,’ uit Johannes 17.

“Ik heb hen laten delen in de grootheid die u mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals wij, ik in u en u in mij. Dan zullen zij volkomen een zijn en zal de wereld begrijpen dat u mij hebt gezonden, dat u hen liefhad zoals u mij liefhad.” Joh 17: 22 en 23

Programma

Donderdag 28 december 2017

19.30 uur, Immanuëlkerk:
Officiële ondertekening fusieakte ten overstaan van notaris Mr. Egbert Molenaar en feestelijke viering.
Na afloop is er een drankje

Zondag 7 januari 2018

Vanaf 9.00 uur kinderen wegbrengen die naar de crèche gaan (1-4 jaar).

9.30 uur: gezamenlijke start op het Burg. Koomansplein (de kinderen maken dit vanaf het schoolplein mee)
daarna:

  • feestelijke dienst in de Grote Kerk met voorganger, orgel en andere klassieke instrumenten
  • feestelijke dienst in de Immanuëlkerk met voorganger en muzikale medewerking van koor Voice of Joy
  • feestelijke dienst in de Voorhof met dienstleider, orgel en band o.l.v. Hanno van Ieperen
  • tienerdienst in de GoGo (voor leerlingen van het voortgezet onderwijs)

Na het ochtendprogramma is er gelegenheid om het feest verder te vieren in de drie kerken onder het genot van een kopje koffie.

Anders dan eerder vermeld, is de crèche op 7 januari niet in de Wilhelminaschool, maar op de gebruikelijke plekken in de Voorhof en in de Immanuëlkerk. Dit om er zeker van te zijn dat we een veilige ruimte voor de kleintjes kunnen creëren. U kunt uw kind hier vanaf 9.00 uur brengen.

Uiteraard bent u bij alle feestelijkheden van harte uitgenodigd!

Geplaatst in archief.