Enquête Kompas 2026

We zoeken richting voor onze gemeente. Hoe willen we in 2026 gemeente zijn? Vanaf juni 2021 tot april 2022 vragen we gemeenteleden, geledingen (wijkteams, taakgroepen, colleges) en leden van de kerkenraad op allerlei manieren naar hun mening en hoe zij de gemeente zien.

Het is een gezamenlijke zoektocht, op zoek naar richting, vandaar de naam Kompas 2026.

Met deze enquête, die bestaat uit acht onderdelen, vragen we je om je mening over onze gemeente als lid van de Protestantse Gemeente Rijnsburg.  Het kost je ongeveer 10 minuten.

De uitkomsten geven aan waar we als gemeente staan en op welke gebieden we ons verder kunnen ontwikkelen.  Dat gaan we vastleggen in het Beleidsplan 2022-2026.

De enquête duurt van 1 december t/m 27 december 2021. Vragen over de enquête kun je stellen door een mail te sturen naar beleidsouderling@pknrijnsburg.nl.

De online enquête kunt u hier starten. U kunt de enquête eventueel ook hier downloaden, invullen en opsturen.

Bij voorbaat dank voor de moeite!

Het Begeleidingsteam (ds. Arnold Vroomans, Jonneke Steenvoorden, Klarinda van Tilburg, Willem Nagtegaal, Dick van der Vijver)

Tip: We maken ook gebruik van vier van de zeven kenmerken uit het boek 'Handboek Gezonde Gemeente' van Robert Warren. Een samenvatting vindt u hier.

Geplaatst in archief.