Enquête Kerk voor de Toekomst

Onze kerkenraad heeft besloten te laten onderzoeken wat er nodig is om voor de komende 15 tot 20 jaar voorzieningen in de gebouwen te hebben of te creëren, om ons beleidsplan te kunnen uitvoeren. De eerste vraag daarbij is hoe de gemeente er in de toekomst uit ziet. Dat bepaalt hoe we willen, dat onze gebouwen dit ondersteunen. De werkgroep Kerk voor de Toekomst wil de gemeenteleden betrekken bij deze vraagstelling. Tot 29 maart 2020 is het mogelijk de enquête in te vullen en de antwoorden in te leveren. Vergelijkbare vragen worden gesteld aan de taakgroepen, commissies en andere geledingen. De antwoorden zullen door de werkgroep worden verwerkt in het Programma van Eisen en Wensen voor functies van de kerkgebouwen. Hiermee kan gebouwenbeleid worden uitgewerkt, kunnen scenario’s voor de Immanuelkerk worden ontwikkeld (nieuwbouw, verbouwing, gedeeltelijke herbouw, etc) en kunnen technische ontwerpen worden uitgewerkt. Het streven is in mei 2020 dit Programma van Eisen en Wensen aan te bieden aan de kerkenraad.

De enquête kunt u hier on-line invullen.

U kunt de enquête hier eventueel ook downloaden, printen, invullen en inleveren in 1 van de kerken of bij het kerkelijk bureau. Ook zijn exemplaren beschikbaar in de kerken en bij het kerkelijk bureau.

Geplaatst in archief.