Een ontdekkingsreis door de wereld van geloof en bijbel

Je zou weleens meer willen weten over de bijbel. Hoe zit die bijbel in elkaar en hoe zit het met het oude en nieuwe testament? Wat is de geschiedenis van de kerk en waarom zijn er in de loop van de tijd allerlei dogma’s ontstaan? Wat betekent dat eigenlijk? Welke vragen kom je tegen bij ethiek en filosofie? En hoe zit het met al die variaties in de liturgie in de verschillende kerken? Deze en nog veel meer vragen komen aan de orde in de cursus Theologie voor geïnteresseerden (TVG).

De cursus behandelt breed de verschillende aspecten van de theologie zoals wereldgodsdiensten (Islam, Hindoeïsme, Boeddhisme) en niet-westerse theologie, d.w.z. hoe kijken mensen in Afrika, Latijns Amerika, Ethiopië, India en China vanuit hun eigen tradities aan tegen God en Jezus Christus. Ook het Jodendom en Spiritualiteit zullen je vast inspireren. Vragen rond kerk en samenleving komen ook aan de orde. Maar de meeste aandacht gaat toch uit naar de verhalen in het oude en nieuwe testament.

Theologie
Misschien schrikt het woord Theologie wel af. Dat is niet nodig: ‘Theologie’ wil alleen maar zeggen dat we met elkaar onder leiding van deskundige docenten nadenken over godsdienst en de betekenis van het (Christelijk) geloof. Veel cursisten hebben dit ervaren als een verrassende ontdekkingsreis. De traditie is veel meer gevarieerd dan vaak wordt gedacht. En onder deelnemers kom je mensen tegen van heel verschillende achtergrond. Dat levert onderling boeiende gesprekken op. De docenten komen uit Den Haag en omstreken en hebben ook een verschillende achtergrond.

Drie jaar
Iedereen is welkom op de cursus ongeacht leeftijd, achtergrond, opleiding en wel of geen godsdienst of geloof. De cursus duurt drie jaar en wordt in Den Haag in de zalen van de Betlehemkerk gegeven. Elk cursusjaar omvat 29 weken met per bijeenkomst twee lessen van vijf kwartier. Je tekent je per jaar in. En je kunt kiezen tussen de woensdagavond of de donderdagmiddag. Aan het eind van de cursus krijg je een certificaat.

Digitale info
Nieuwsgierig? Dan is er dit jaar door de corona maatregelen op 2 momenten een digitale info. Op maandagmiddag 26 april van 14.30-16.00 uur en op maandagavond 10 mei van 19.30-21.00 uur kunnen we nader kennis maken met een paar docenten en de vakken door hen gegeven en is er ruimte om vragen te stellen. Als u mee wilt doen geef u dan op bij de secretaris zodat u op tijd de link krijgt om op het tijdstip van uw keuze in te loggen. Of ga dan naar de website van de TVG Den Haag: www.tvgdenhaag.nl. Mail of bel naar de secretaris: Annemarie van Duijn: w.van.duyn1@kpnplanet.nl, tel. 071-4073566.

Geplaatst in archief.