ds. Vroomans

Ds. Arnold Vroomans is predikant van de Protestantse Kerk te Rijnsburg. Op 14 november 1975 werd hij geboren in Leiden. Van 1994 - 1997 heeft hij de opleiding HBO-theologie gevolgd in Amsterdam. In 1998 is hij begonnen met de studie Godgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit te Leiden, alwaar hij de laatste student is voordat deze opleiding opging in geesteswetenschappen.

In 2009 is hij getrouwd met Shosannah van Hattem (zij heeft eveneens theologie gestudeerd en is momenteel werkzaam als geestelijk verzorger). In 2010 werd Eva geboren en in 2011 Lotte. Op 13 september 2020 werd hij als predikant verbonden aan de Protestantse Kerk van Rijnsburg.

  • vicariaat in Bloemendaal/Overveen (2005 - 2006)
  • oprichting adviesbureau Audiens (2008)
  • divers pastoraal werk in de Breeplein Kerk te Rotterdam (2008 - 2009)
  • adviseur bij de stichting Utop ten aanzien van het opzetten van een pastoraal zorgcentrum gericht op jongeren (2009)
  • predikant in de hervormde kerk van Puttershoek (2009 - 2013)
  • predikant in de Protestantse Kerk van Delft (binnenstad) (2013 - 2020)
  • predikant in de protestantse Kerk van Rijnsburg (vanaf 2020)

Dominee Vroomans heeft een warm hart voor de kerk en het evangelie. Het gaat volgens hem bij de kerk niet om het doen van de “werken van gerechtigheid”. Maar het gaat erom dat de kerk zelf een werk van gerechtigheid is: de kerk als lichaam van Christus. In het pastoraat en in de verkondiging gaat hij graag samen met mensen op zoek naar wat God als Vader, als Zoon en heilige Geest voor mensen al betekent en nog meer kan betekenen.

In het verlengde van zijn werkzaamheden als predikant is hij ook vast lid bij het programma “Kwesties” van de NPO op radio 1. Met regelmaat wordt hij daar gevraagd om zijn visie op bepaalde onderwerpen die spelen in de samenleving te geven.

Contactgegevens
Ds. A. (Arnold) Vroomans
Hofstraat 3
2231 CR Rijnsburg

Tel.: 06 41 48 63 42 en 071 230 11 49
ds.vroomans@pknrijnsburg.nl

Mail wordt in de regel in de ochtend uitgelezen. Vrijdag is de vaste vrije dag.
Voor spoedeisende zaken kunt u mij het beste mobiel bellen.

okt
1
zo
ds. A.B. Vroomans @ Immanuelkerk
okt 1 @ 09:00

Vanmorgen spreken wij met elkaar over een passage in de Bijbel die vroeger vaak werd overgeslagen (net als het boek Hooglied). De geschiedenis van Juda en Tamar (Genesis 38). De tekst gaat over hypocrisie, schuldbelijdenis, berouw, genade, trouw, trouwen en seksueel misbruik. En ergens onderweg met Juda en Tamar ontmoeten wij de gekruisigde… Een belangrijk onderwerp om eens goed naar te kijken. Ook waarom wij deze passage, met een hoog ‘soap’ gehalte, in de heilige Schrift aantreffen…

Collecten: 1. Diaconie: Stichting Mensenkinderen/Roemenië. 2. Taakgroep Erediensten. 3. Ouderenpastoraat.

ds. A.B. Vroomans @ Immanuelkerk
okt 1 @ 10:30

Vanmorgen spreken wij met elkaar over een passage in de Bijbel die vroeger vaak werd overgeslagen (net als het boek Hooglied). De geschiedenis van Juda en Tamar (Genesis 38). De tekst gaat over hypocrisie, schuldbelijdenis, berouw, genade, trouw, trouwen en seksueel misbruik. En ergens onderweg met Juda en Tamar ontmoeten wij de gekruisigde… Een belangrijk onderwerp om eens goed naar te kijken. Ook waarom wij deze passage, met een hoog ‘soap’ gehalte, in de heilige Schrift aantreffen…

Collecten: 1. Diaconie: Stichting Mensenkinderen/Roemenië. 2. Taakgroep Erediensten. 3. Ouderenpastoraat.

ds. A.B. Vroomans en Arianne den Haan – Boeketdienst @ Immanuelkerk
okt 1 @ 17:00

Vandaag is er weer een boeketdienst met een bijzonder thema: kwetsbaarheid & seksualiteit (gekoppeld aan het boekje Ruth). In de dienst gaan we op zoek naar onze eigen kwetsbaarheid, durven we die te erkennen of zelfs aan een ander of aan God te laten zien? Nee, dat hoeft niet in de dienst. Die is juist zo opgezet dat je al luisterend misschien dingen kan ontdekken… Wat ligt er ook een kwetsbaarheid in seksualiteit. In het boek Ruth kunnen we e.e.a. lezen, hoewel onze Bijbelvertaling het nog heel netjes verwoordt als Ruth zich neerlegt aan de voeten van een man. Ongekend voor die tijd; intiem, gewaagd én kwetsbaar. Wat kunnen we er in deze tijd mee? Het enthousiaste koor Voice of Joy, met band, neemt je mee op ontdekkingstocht in dit thema waarbij je ook af en toe lekker mee kan zingen. Welkom! Vanaf 16.30 uur staat de koffie/thee klaar. De opzet en liederenkeuze maken deze dienst erg toegankelijk. Dus voel je vrij om anderen mee te nemen.

En hoe leuk: Kids Mission start ook weer! We zullen dit seizoen steeds stilstaan bij een uitspraak van Jezus die begint met ‘Ik ben…’ (bijvoorbeeld: Ik ben de goede Herder, Ik ben het licht voor de wereld). Deze keer horen we waar deze uitspraak (Ik ben) voor het eerst in de Bijbel staat en dat is in Exodus 3: Mozes vraagt aan God wie Hij is. En God antwoordt: “Ik ben (wie Ik ben).” Datzelfde zegt Jezus. Als je wilt weten wie Jezus is moet je maar goed naar Hem luisteren! Maar het gaat ook over jou, wie ben jij? Wat zou jij zeggen als dat aan je gevraagd wordt? Kom gezellig naar de Kids Mission, voor alle kinderen in de basisschoolleeftijd!

Collecten: 1. Diaconie: Stichting Mensenkinderen/Roemenië. 2. Taakgroep Erediensten. 3. Ouderenpastoraat.

okt
5
do
Spreekuur ds. Vroomans @ Immanuelkerk
okt 5 @ 10:30 – 12:00

Elke donderdagochtend (uitgezonderd de vakantieperioden en feestdagen) is er inloopspreekuur in de Immanuelkerk. U bent van harte welkom om met Ds. Vroomans het gesprek te voeren over wat u op het hart ligt. De koffie staat klaar!