Ds. van Wijk

Personalia

Ds. Philip van Wijk is geboren op 9 juni 1957 te Sleeuwijk (Noord Brabant). Hij is 1980 getrouwd en heeft 3 kinderen (1981, 1983, 1985).

In 1978 rondde ds. van Wijk de PABO-opleiding af. Vervolgens deed hij in 1980 Colloquium Doctum en werd hij toegelaten tot de universitaire studie theologie. In 1984 deed hij z'n kandidaatsexamen en in 1986 kerkelijk examen, beide aan de Rijksuniversiteit Utrecht. In 1987 deed ds. van Wijk de Basiscursus Zending aan het Hendrik Kraemer instituut.

Ds. van Wijk is momenteel in dienst van de landelijke PKN als ambulant predikant. Een ambulant predikant is tijdelijk in een gemeente werkzaam als vervanger, doet regulier predikantswerk, maximaal voor de duur van twee jaar en maximaal als 0,5 FTE.

Loopbaan als predikant

 • 1983 - 1986 Bijstand in het pastoraat Hervormde Gemeente Veenendaal
 • 1987 - 1990 Zendingspredikant Reformed Church of East Africa, Eldoret, Kenia
 • 1990 - 1995 Gemeentepredikant Hervormde Gemeente Sint Johannesga en Delfstrahuizen
 • 1995 - 2002 Wijkpredikant Hervormde gemeente Sliedrecht
 • 2002 – 2007 Wijkpredikant Hervormde gemeente Nieuwleusen
 • 2007 – 2011 Wijkpredikant Hervormde gemeente Barendrecht
 • 2011 – 2014 Vredesonderwijs in samenwerking met RK en Anglicaanse bisdommen van Eldoret, Kenia
 • 2015 – 2018 Predikant Protestantse Gemeente Heinkenszand
 • per 1 september 2019: Ambulant Predikant Protestantse Gemeente Rijnsburg - Wijk Westerhaghe & De Hoek (18 uur per week)

Momenteel is ds. van Wijk betrokken bij twee projecten in Kenia:

 • opzet en begeleiding van een basisschool
 • fondsenwerving voor een tehuis voor Albino’s

Adres- en contactgegevens

Ds. Ph. van Wijk
Uiterdijk 211, 3195 GL Pernis – Rotterdam
Tel: (06) 55 70 22 29
ds.vanwijk@pknrijnsburg.nl