ds. van der ende

Personalia

Ds. Pieter van der Ende is op 28 augustus 2016 - en daaarmee vooralsnog als laatste - toegetreden tot het predikantenteam van Rijnsburg. Rijnsburg is zijn derde gemeente, na Hoek van Holland (Protestantse gemeente 2010-2016) en Leiderdorp (Protestantse gemeente 2001-2010).

Ds. Van der Ende is van 26 oktober 1967 en geboren en getogen in Berkenwoude, een groen dorpje in de Krimpenerwaard. Na een aantal jaren VWO heeft hij de Middelbare Technische School doorlopen, maar met name door zijn betrokkenheid in interkerkelijk jongerenwerk (in een koffiebar in Gouda) groeide het verlangen om met mensen en geloof bezig te zijn. Via een voorbereidend jaar werd hij toegelaten tot de theologiestudie die hij in Leiden heeft voltooid.

Ds. Van der Ende is in Rijnsburg neergestreken met echtgenote Gerlinda en vier van hun vijf kinderen (Janieke-1995, Margriet-1997, Jesse-2001, Sarah-2003). De oudste (Ruben-1993) is een week voor de intrededienst getrouwd.

Adres- en contactgegevens

Ds. P.J. van der Ende
Burg. Hermansstraat 42
2231 KX Rijnsburg
Tel: (071) 5328161
ds.vanderende@pknrijnsburg.nl

okt
2
zo
ds. P.J. van der Ende @ Immanuelkerk
okt 2 @ 09:00

De eerste zondag van oktober wordt al jarenlang door de PKN bestempeld tot Israëlzondag, een zondag waarop er dus extra aandacht kan worden gegeven aan onze verbondenheid met Israël. Dat levert overigens genoeg discussies op, want bedoelen we hiermee nu het volk, het land, of de staat? Ooit hoorde ik een Palestijns predikant zeggen dat er in de geschiedenis van het jodendom al zoveel vermenging heeft plaatsgevonden dat de ‘Israëliet’ van nu niet meer te vergelijken of te herleiden is tot de Israëliet van vroeger: het DNA is behoorlijk gewijzigd zodat de moderne Israëliet niet zonder meer de opvolger of erfgenaam is van die uit het Oude Testament. Die opmerking was natuurlijk behoorlijk tegen het zere been van zijn Israëlitische gesprekspartner en die van fervente christelijke Israël-aanhangers. Het maakt in elk geval duidelijk dat de verbondenheid waarover onze kerkorde spreekt voor lang niet iedereen vanzelfsprekend is. In elk geval, deze zondag bewegen we ons op het spoor van Israëls leesrooster en lezen daarom uit Deuteronomium 31, zoals dit weekend ook in de synagoge gebeurt.

Collecten: 1. KiA: Kerk&Israël. 2. Taakgroep Erediensten. 3. Ouderenpastoraat.

KerkTV Immanuelkerk: https://kerkdienstgemist.nl/stations/2215/events

Geluid Immanuelkerk: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11487

ds. P.J. van der Ende @ Immanuelkerk
okt 2 @ 10:30

De eerste zondag van oktober wordt al jarenlang door de PKN bestempeld tot Israëlzondag, een zondag waarop er dus extra aandacht kan worden gegeven aan onze verbondenheid met Israël. Dat levert overigens genoeg discussies op, want bedoelen we hiermee nu het volk, het land, of de staat? Ooit hoorde ik een Palestijns predikant zeggen dat er in de geschiedenis van het jodendom al zoveel vermenging heeft plaatsgevonden dat de ‘Israëliet’ van nu niet meer te vergelijken of te herleiden is tot de Israëliet van vroeger: het DNA is behoorlijk gewijzigd zodat de moderne Israëliet niet zonder meer de opvolger of erfgenaam is van die uit het Oude Testament. Die opmerking was natuurlijk behoorlijk tegen het zere been van zijn Israëlitische gesprekspartner en die van fervente christelijke Israël-aanhangers. Het maakt in elk geval duidelijk dat de verbondenheid waarover onze kerkorde spreekt voor lang niet iedereen vanzelfsprekend is. In elk geval, deze zondag bewegen we ons op het spoor van Israëls leesrooster en lezen daarom uit Deuteronomium 31, zoals dit weekend ook in de synagoge gebeurt.

Collecten: 1. KiA: Kerk&Israël. 2. Taakgroep Erediensten. 3. Ouderenpastoraat.

KerkTV Immanuelkerk: https://kerkdienstgemist.nl/stations/2215/events

Geluid Immanuelkerk: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11487

okt
9
zo
ds. P.J. van der Ende – Zingend Gelovendienst @ Grote Kerk
okt 9 @ 17:00

Collecten: 1. Diaconie. 2. Beheer en onderhoud gebouwen. 3. Pastoraat en eredienst.

KerkTV Grote Kerk: https://kerkdienstgemist.nl/stations/827-Laurentiuskerk-Protestantse-Gem-Rijnsburg/events

Geluid Grote Kerk: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21023