ds. van der ende

Personalia

Ds. Pieter van der Ende is op 28 augustus 2016 - en daaarmee vooralsnog als laatste - toegetreden tot het predikantenteam van Rijnsburg. Rijnsburg is zijn derde gemeente, na Hoek van Holland (Protestantse gemeente 2010-2016) en Leiderdorp (Protestantse gemeente 2001-2010).

Ds. Van der Ende is van 26 oktober 1967 en geboren en getogen in Berkenwoude, een groen dorpje in de Krimpenerwaard. Na een aantal jaren VWO heeft hij de Middelbare Technische School doorlopen, maar met name door zijn betrokkenheid in interkerkelijk jongerenwerk (in een koffiebar in Gouda) groeide het verlangen om met mensen en geloof bezig te zijn. Via een voorbereidend jaar werd hij toegelaten tot de theologiestudie die hij in Leiden heeft voltooid.

Ds. Van der Ende is in Rijnsburg neergestreken met echtgenote Gerlinda en vier van hun vijf kinderen (Janieke-1995, Margriet-1997, Jesse-2001, Sarah-2003). De oudste (Ruben-1993) is een week voor de intrededienst getrouwd.

Adres- en contactgegevens

Ds. P.J. van der Ende
Burg. Hermansstraat 42
2231 KX Rijnsburg
Tel: (071) 5328161
ds.vanderende@pknrijnsburg.nl

mei
16
zo
ds. P.J. van der Ende @ Grote Kerk
mei 16 @ 09:30

De zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren wordt ook wel ‘weeszondag’ genoemd, naar de tekst uit Johannes 14: 18 waar Jezus in zijn ‘afscheidsrede’ tegen de leerlingen zegt: “Ik laat jullie niet als wezen achter, Ik kom bij jullie terug.” Het gevoel van ‘verweesdheid’ en verlaten-zijn kan zich soms sterk aan je opdringen. Wat kun je dan behoefte hebben aan deze bemoediging!

Collecten: 1. Diaconie. 2. Taakgroep Pastoraat. 3. Hervormd Gereformeerde Jeugdbond.

KerkTV Grote Kerk: https://kerkdienstgemist.nl/stations/827-Laurentiuskerk-Protestantse-Gem-Rijnsburg/events

Geluid Grote Kerk: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21023

ds. P.J. van der Ende – Stilleven viering @ Grote Kerk
mei 16 @ 17:00

De zang zal uitgevoerd worden door vier zangers van Tehilla. Muzikale medewerking Anja van der Ploeg (piano) en Jan de Laat (hobo). Het thema van de komende vieringen is: ‘Ik ben….’. In deze viering staat ‘Ik ben het Licht’ centraal. Het thema zal klinken in de liederen, gebeden en lezingen. Er zullen momenten van stilte zijn, in het vertrouwen dat we tot rust mogen komen en iets van Gods nabijheid mogen ervaren. In deze avondviering is geen preek. De viering is een voortdurend gebed. Tijdens deze viering is er ook de mogelijkheid om een kaarsje aan te steken aan de paaskaars. Het aansteken van een kaarsje aan het licht van de Paaskaars kan een gebed betekenen, een teken van dankbaarheid, hoop of een stil gebaar waarmee je aangeeft wie je mist in je leven. Wanneer u niet in de kerk aanwezig kunt zijn, kunt u toch een kaarsje voor u laten aansteken. U kunt dit aanvragen door een e-mailtje te sturen of een briefje in de brievenbus te doen. Het adres hiervoor is: berlanda.ravensbergen@planet.nl of Vinkenweg 12 NS. Vermeld hierin uw naam en de tekst die bij het aansteken van de kaars uitgesproken mag worden.

Collecten: 1. Diaconie. 2. Taakgroep Pastoraat. 3. Hervormd Gereformeerde Jeugdbond.

KerkTV Grote Kerk: https://kerkdienstgemist.nl/stations/827-Laurentiuskerk-Protestantse-Gem-Rijnsburg/events

Geluid Grote Kerk: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21023

mei
21
vr
ds. P.J. van der Ende – Weeksluiting @ Vlietstede
mei 21 @ 19:00

Organist: R. van Delft.