Ds. D. Verboom 40 jaar predikant

Dominee Verboom is veertig jaar geleden, op 29 juni 1980, in Daarle tot predikant bevestigd. Hij werd in 1947, in het Friese Kollum geboren en studeerde eerst scheikunde en natuurkunde. In 1975 ging hij zich in Utrecht in de theologie bekwamen. Na Daarle diende ds. Verboom de gemeente van Asperen. In die tijd was hij ook twee jaar bijstand in het pastoraat in de hervormde wijkgemeente van bijzondere aard Sion in Bussum.

Van 1991 tot zijn emeritaat in 2012 was ds. Verboom predikant bij ons in Rijnsburg. Hier is hij nog steeds woonachtig, Op den Claver 4. Wij zijn dankbaar voor de 40 jaren die ds. Verboom gekregen heeft om de HEERE in het predikantsambt te dienen. Wij danken voor de vele jaren die hij in ons midden mocht geven aan onze gemeente en de prediking van het Evangelie.

Wij bidden hem, zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen Gods zegenrijke nabijheid toe in zijn ambt, gezondheid en leven toe! Namens onze gemeente, de kerkenraad en de collega-predikanten.

Geplaatst in archief.