Diensten van 22 maart 2020 terugkijken?

Op 22 maart zijn in de Grote Kerk twee diensten gevierd. In de eerste dienst ging ds. Pieter van der Ende voor, muzikale medewerking werd verleend door Sietse Strating en het combo met onder anderen Leontine van Dijk en Joska van Zuijlen. In de tweede (studie)dienst ging ds. Arenda Haasnoot voor en verzorgde Sietse Straing opnieuw het orgelspel. Beide diensten, maar ook de diensten van de afgelopen periode, zijn terug te zien op KerkTV: https://kerkdienstgemist.nl/stations/827-Laurentiuskerk-Protestantse-Gem-Rijnsburg.

De collecten waren bestemd voor de diaconie, Taakroep Eredienst en voor Vieringen Ouderen (Diaconie), U kunt uw gaven voor de collecten overmaken op de bankrekening van de kerk  NL37 RABO 0373 7276 82 t.n.v. Protestantse Gemeente Rijnsburg onder vermelding van ’22 maart 2020’. De overgemaakte bedragen zullen over de drie collecten verdeeld worden.  Ook kunt u gebruik maken van de GIVT-app. 

Geplaatst in archief.