Psalm Pasen Tour komt niet naar Rijnsburg

Vrijdag 27 maart zou de Psalm Pasen Tour naar Rijnsburg komen. Vanwege de maatregelen die de overheid heeft genomen m.b.t. het coronavirus kan dit concert helaas geen doorgang vinden.

Psalmen
Al eeuwenlang worden Psalmen gezongen. Liederen van de wereldwijde kerk. Psalmen weerspiegelen het gewone leven waarin thema’s als blijdschap en verdriet, eenzaamheid en vriendschap, geluk en lijden een rol spelen. Toch bieden de Psalmen ook uitzicht, troost en inspiratie want God staat boven alles en is en blijft trouw.

The Psalm Project
The Psalm Project bewerkt de bij velen bekende melodieën van het Geneefs Psalter tot hedendaagse composities. Daardoor wil The Psalm Project de Psalmen ook voor de toekomstige generaties levend houden en recht doen aan de vaak prachtige en bekende melodieën van het Geneefs Psalter. Mede door de concerten in het land en de uitzendingen van ‘Nederland Zingt’ vinden deze liederen steeds vaker hun weg naar diverse kerken en gemeenten en houden ze betekenis voor jong en oud.

Psalm Paastour 2020
De Psalm Pasen concerten van The Psalm Project zijn inmiddels een begrip in Nederland. Dit voorjaar zou de 8-man sterke bezetting tijdens de tour ook Rijnsburg aandoen, maar komt helaas vanwege het coronavirus te vervallen. Een bijzondere avond met luisterliederen, samenzang liederen en afwisselend voorgelezen passages uit het Paasevangelie, verteld door Gert Visscher.

De concerten die vanaf 1 april staan gepland gaan vooralsnog wel door. Zie https://thepsalmproject.nl/agenda/.

 

Geplaatst in archief.