Directeur De Brug wordt zendeling

De directeur van De Brug Verslavingszorg van Katwijk, de heer Jan Willem Ypma, heeft besloten zijn dienstverband per 31 december a.s. te beëindigen. Samen met zijn echtgenote wordt hij actief in het zendingswerk.

Het bestuur van de Brug is Jan Willem zeer erkentelijk voor zijn inzet in de afgelopen jaren. Om zich optimaal op het zendingswerk te kunnen voorbereiden zal hij zijn dagelijkse werkzaamheden op korte termijn beëindigen.

Invulling
Jan Willem zal de resterende maanden, op projectbasis, zich inzetten voor De Hoop in Dordrecht. Het bestuur van De Brug gaat zich beraden op de toekomstige invulling van de managementstructuur.

Geplaatst in archief.