Cursus Theologische Vorming voor geïnteresseerden

Heeft u zich altijd al eens wat meer willen verdiepen in wat er allemaal in de Bijbel staat? Hoe is de Bijbel eigenlijk tot stand gekomen en wat zijn de geheimen en verhalen in het oude en nieuwe testament? Wat is de geschiedenis van de kerk in Nederland, Europa en de rest van de wereld, waarom zijn er in de loop van de tijd allerlei dogma’s ontstaan? Wat betekenen die eigenlijk voor het Christelijk geloof? Welke levensvragen kom je tegen bij spiritualiteit,ethiek en filosofie? Hoe zit het met al die variaties in de liturgie bij de verschillende kerkgenootschappen? Maar ook hoe kijken we naar andere religies, wat kunnen andere religies ons te zeggen hebben?

Over deze veelheid aan vragen en nog veel meer onderwerpen zult u tijdens de cursus onder leiding van deskundige docenten zeker antwoorden krijgen. De cursus duurt 3 jaar. De lessen worden gegeven in de zalen de Christus Triumfator kerk in Den Haag.

RIVM
De lessen worden in een ruimte gegeven conform de eisen van het RIVM. Hierdoor kan er in het nieuwe cursusjaar alleen op donderdagmiddag een nieuwe groep starten. Wilt u meer informatie, bel of mail dan naar Annemarie van Duijn, 071-4073566 of 06-55375048 of mail naar w.van.duyn1@kpnplanet.nl.

U kunt ook naar de website van TVG Den Haag gaan: http://www.tvgdenhaag.nl/.

Geplaatst in archief.