Covid-19 protocol PGR

Vanaf 1 juli zullen de kerkelijke activiteiten grotendeels worden hervat. De kerkenraad heeft de voorschriften en richtlijnen daarvoor vastgelegd in een protocol voor onze plaatselijke gemeente, en in gebruiksplannen voor de gebouwen. Daarbij wordt uitgegaan van de beperkingen en richtlijnen van de rijksoverheid en is gebruik gemaakt van het protocol van de PKN. De kerkenraad is verheugd dat de kerkdiensten en de vele andere activiteiten weer kunnen worden hervat, zij het met een beperking van het aantal deelnemers tot 100 personen.

De kerkdiensten starten weer in alle gebouwen. De live-stream vanuit de Grote Kerk wordt vanzelfsprekend doorgezet. Daarnaast wordt gewerkt aan de installatie van camerasystemen in de Immanuelkerk en de Voorhof. Het maximum aantal bezoekers is afhankelijk van de capaciteit van de gebouwen, met anderhalve meter afstand tussen personen. Dat betekent dat u vooraf een plaats dient te reserveren. Hiervoor wordt een online reserveringssysteem opgezet, en zal voor hen die daartoe geen toegang hebben een telefonische reservering mogelijk zijn. U dient gezond te zijn en vrij van klachten die met een mogelijke besmetting met het Covid-19 virus in verband gebracht kunnen worden.

Om aan de behoefte en wensen van iedereen tegemoet te komen, zal in de helft van het aantal diensten gemeentezang worden toegestaan, in de andere helft zal geen gemeentezang zijn, maar alternatieve muzikale ondersteuning. De kerkenraad heeft zorgvuldig hiervoor de argumenten gewogen. Samenzang is een belangrijk verbindend element van de eredienst en de geloofsbeleving, maar in deze tijd ook omgeven met vragen over mogelijke risico’s. De kerkenraad is unaniem van mening dat met de grootte van de gebouwen in Rijnsburg en de aanvullende maatregelen, een afgewogen en verantwoord besluit is genomen dat
tegemoet komt aan ieders wensen.

download het Covid-19 protocol van onze gemeente
aantal keren gedownload: 87

Geplaatst in archief.