corona

DE WERELD STAAT OP ZIJN KOP

Daar lijkt het echt op, zeker als we alle berichten vanuit de media op ons af laten komen. En er is ook heel wat gaande. De een merkt dat direct in zijn eigen leven of in dat van mensen om zich heen, voor een ander is het meer op afstand, maar toch…. het raakt ons allemaal.

Met de gevolgen van het corona-virus hebben we allemaal te maken, en dat zou best nog wel eens heel lang zo kunnen zijn. We hopen op meer bewegingsvrijheid, we hopen dat allerlei beperkingen worden opgeheven, en tegelijk weten we dat de invloed nog heel lang merkbaar zal zijn: maatschappelijk, sociaal, financieel…
Dat kan een schrikbeeld zijn, en het kan je zelfs verlammen omdat het je helemaal in beslag neemt. Bij de een is het een gevoel van eenzaamheid of wanhoop, een ander wordt onzeker vanwege allerlei praktische problemen of vragen.

Er wordt gelukkig veel georganiseerd, zoals de landelijke website www.nietalleen.nl. Hulpvragers en hulgevers worden zo met elkaar in contact gebracht. In onze gemeente is het Welzijnskwartier (www.welzijnskwartier.nl) actief en die regelt bijvoorbeeld uw boodschappen als u daarom vraagt, en ook dat is heel mooi! Een derde mogelijkheid is om contact op te nemen met de diaconie van de Protestantse gemeente Rijnsburg, die graag mee wil helpen om een oplossing te vinden.

Maar ook als buren en wijk- en dorpsgenoten mag je iets voor elkaar doen. Het zijn soms maar kleine dingen, maar wat dacht je van een luisterend oor bij de deur (uiteraard op de juiste afstand) of even bellen, delen wat je bezig houdt. Of het wegbrengen van vuilnis, even een boodschap doen, naar de apotheek. Juist de kleine dingen kunnen zo belangrijk zijn!

Misschien zegt u dat het wel mee zal vallen omdat de regels minder streng gaan worden, maar als in deze crisis ons één ding duidelijk is geworden, dan is het dat we elkaar nodig hebben. We moeten, nee, we mogen weer oog voor de ander krijgen, die vlakbij woont. Dat is wat van belang is, niet afkomst, geloof, kerk of wat dan ook.

Daarom willen we – ook als Protestantse gemeente Rijnsburg – er voor u zijn, eenvoudigweg, praktisch. U staat er niet alleen voor!

Heeft u behoefte aan contact: mail of bel gerust.

Mocht er sprake zijn van armoede of schulden zou u eerst kunnen kijken naar relevante informatie op www.berekenuwrecht.nl. Als dat niet voldoende helpt kunt u contact opnemen met het wijkteam, bereikbaar op www.katwijk.nl/zorg-en-inkomen/het-wijkteam. Zij kunnen u helpen de juiste keuzes te maken bij alle regelingen van de overheid en de procedures. Levert ook dat niets op, dan kunt u contact opnemen met de Diaconie en proberen wij met u een oplossing te vinden.

hulp nodig?