Contact vertrouwenspersoon

De PGR wil dat onze kerk een veilige plek is voor iedereen.

Misbruik van macht of vertrouwen door een predikant, een kerkelijk (mede-)werker of een kerkelijk vrijwilliger ten opzichte van een gemeentelid in de vorm van seksuele handelingen, seksuele toespelingen of uitnodigen tot seksueel contact dan wel intimiderend gedrag vinden wij onaanvaardbaar.

Mocht u op een of andere manier te maken hebben met een situatie van seksueel grensoverschrijdend gedrag dan nodigen we u uit om contact op te nemen met een van de  Interne vertrouwenspersonen van onze gemeente. Dat kan via:

e-mail:  vertrouwenspersoon.vrouw@pknrijnsburg.nl

e-mail: vertrouwenspersoon.man@pknrijnsburg.nl  

Een (anonieme) melding kan ook gedaan worden bij het landelijk meldpunt voor seksueel misbruik in de kerk SMPR.