contact info

Kerkelijk bureau

Bij het Kerkelijk Bureau kunt u terecht voor:

  • het aanmelden als lid
  • collectebonnen
  • het aanvragen van kerkelijke huwelijksbevestiging
  • doopaanvragen
  • vragen over uw kerkelijke bijdrage
  • het doorgeven van wijzigingen voor de ledenadministratie (bijv. bij verhuizing)
  • vragen over bezorging van Contact
  • aanvragen van attestaties en doopattesten
  • onttrekking aan de gemeente

Post- en bezoekadres: Smidstraat 16a, 2231 EM Rijnsburg

Post- en bezoekadres: Smidstraat 16a, 2231 EM Rijnsburg
Openingstijden: Maandag 09:30 - 11:30
Woensdag 09:30 - 11:30
Woensdag 19:30 - 20:30
Telefoon: (071) 203 50 13
Email: kb@pknrijnsburg.nl

Heeft u kopieerwerk voor een taakgroep, vergadering of bv. kindernevendienst? U kunt uw kopieerwerk mailen tot woensdagmorgen 12 uur naar: kb@pknrijnsburg.nl.

Graag de gewenste aantallen goed vermelden. Wij drukken het dan voor u af in zwart/wit. U ontvangt een bevestiging als het klaar is. Het kopieerwerk wordt klaargelegd in de kopieerkast op het kerkelijk bureau, Smidstraat 16A. Deze kast is doordeweeks altijd open en bevindt zich in het halletje tegenover de keuken (het staat aangegeven op de ramen). Heeft u een grote oplage? Mail het tijdig!

Het team van het kerkelijk bureau

laatste wijziging: 21 juni 2017

Predikanten

Predikant: Vacant
Bijstand in het pastoraat: Ds. T. Hibma
Wijk: Fredriksoord & De Bloem
Pastorie: -
Telefoon: 06 24 98 11 44 of 020 631 46 44
Email: hibmveen@xs4all.nl
Predikant: Vacant
Wijk: Centrum & Oost
Scriba: Marian van Klaveren
Telefoon: 06 27 89 57 66
Email: marian@karelvanklaveren.nl
Predikant: Ds. Pieter van der Ende
Wijk: Oude Hart Noord
Pastorie: Burg. Hermansstraat 42, 2231 KX Rijnsburg
Telefoon: (071) 532 81 61
Email: ds.vanderende@ pknrijnsburg.nl
Predikant: Ds. Piet Rozeboom
Wijk: Kleipetten
Telefoon: 071 785 13 50
Email: ds.rozeboom@ pknrijnsburg.nl
Predikant: Ds. Arnold Vroomans
Wijk: Westerhaghe & De Hoek
Telefoon: 06 41 48 63 42
Email: ds.vroomans@ pknrijnsburg.nl

Ouderenpastors

Pastor: Rixt de Graaf - de Boer
Wijk: Kleipetten, Westerhaghe & De Hoek en Oude Hart Noord
Adres: Oranjelaan 172, 2231 ZH Rijnsburg
Telefoon: 071 711 32 34 of 06 15 627 249
Email: trdegraaf@ hotmail.com
Pastor: Ds. Nico de Reus
Wijk: Frederiksoord & De Bloem en Centrum & Oost
Adres: -
Telefoon: 06 40 29 12 24
Email: nidere@ziggo.nl

Moderamen

Postadres Moderamen Protestantse Gemeente Rijnsburg, Smidstraat 16a, 2231 EM Rijnsburg
1e preses Jeroen W. Ravensbergen
Telefoon: (071) 403 47 24
Email: j.w.ravensbergen@ planet.nl
2e preses Vacant
Telefoon: -
Email: -
1e scriba Bram Breebaart
Telefoon: (071) 402 63 47
Email: scriba@pknrijnsburg.nl
2e scriba Jonneke Steenvoorden - van Tol
Telefoon: 06 28 76 23 63‬
Email: 2escriba@pknrijnsburg.nl
Beleidsouderling Dick van der Vijver
Telefoon: (071) 403 11 98
Email: beleidsouderling@ pknrijnsburg.nl
Voorzitter College van Kerkrentmeesters Rémon Post
Telefoon: 06 44 02 28 08
Email: vz-cvk@ pknrijnsburg.nl
Voorzitter College van Diakenen Rob van Bemmel
Telefoon: 06 42 30 00 70
Email: vz-diaconie@ pknrijnsburg.nl
Predikant Ds. Arenda Haasnoot
Telefoon: (071) 889 36 77
Email: ds.haasnoot@ pknrijnsburg.nl

Kerkenraad

Postadres Kerkenraad Protestantse Gemeente Rijnsburg, Smidstraat 16a, 2231 EM Rijnsburg
1e scriba Bram Breebaart
Telefoon: (071) 402 63 47
Email: scriba@ pknrijnsburg.nl
2e scriba Jonneke Steenvoorden - van Tol
Telefoon: 06 28 76 23 63‬
Email: 2escriba@ pknrijnsburg.nl

Wijkraden

Wijk Fredriksoord & De Bloem
Wijkpredikant: Vacant
Wijkscriba: Gerard Noort
Telefoon: 06 13 93 44 51
Email: gerardnoort@ solcon.nl
Wijk Centrum & Oost
Wijkpredikant: Ds. Haasnoot
Wijkscriba: Marian van Klaveren
Telefoon: 06 27 89 57 66
Email: marian@ karelvanklaveren.nl
Wijk Westerhaghe & De Hoek
Wijkpredikant: Ds. Vroomans
Wijkscriba: Gert Eldering
Telefoon: (071) 402 08 15
Email: elderingg@gmail.com
Wijk Kleipetten
Wijkpredikant: Ds. Rozeboom
Wijkscriba: Martine Post
Telefoon: 06 12 04 02 43
Email: scribakleipetten@ pknrijnsburg.nl
Wijk Oude Hart Noord
Wijkpredikant: Ds. v.d. Ende
Wijkscriba: Irene Lindhout
Telefoon: (071) 528 38 18
Email: scriba-ohn@ pknrijnsburg.nl

Contact info

Voorzitter Rob van Bemmel
Telefoon: 06 42 30 00 70
Email: vz-diaconie@ pknrijnsburg.nl
Secretaris Harry Didden
Telefoon: (071) 402 85 59
Email: secr-diaconie@ pknrijnsburg.nl

Contact info

Voorzitter Rémon Post
Telefoon: 06 44 02 28 08
Email: vz-cvk@pknrijnsburg.nl
Secretaris Chris van Dijk
Telefoon: (071) 301 87 71 of 06 12 41 64 45
Email: chrisdyk.cvd@gmail.com
Personeelszaken Fransien Noort
Telefoon: (071) 402 32 96 of 06 29 56 33 97
Email: personeelszaken@pknrijnsburg.nl

Taakgroep Erediensten

Voorzitter Henk Binnendijk jr
Telefoon: 06 12 72 67 82
Email: hbjr@ziggo.nl
Secretaris Therese van Delft
Telefoon: -
Email: theresevdelft@ hotmail.nl

Taakgroep Jeugd en jongeren

Voorzitter Lysia van Delft
Telefoon: 06 30 49 17 08
Email: lysia_van_delft@ hotmail.com
Secretaris Leo Heemskerk
Telefoon: (071) 887 50 04 of 0610 349 777
Email: leoenmirjam@ casema.nl

Taakgroep Pastoraat

Voorzitter Vacant
Telefoon: -
Email: -
Secretaris André Siezenga
Telefoon: (071) 40 24118
Email: m.a.i.siezenga@ ziggo.nl

Taakgroep Vorming en toerusting

Voorzitter Kees Kromhout
Telefoon: -
Email: kkromhout@ gmail.com
Secretaris -
Telefoon: -
Email: -

Taakgroep Missionair

Voorzitter Marjon van Tol
Telefoon: (071) 40 28570
Email: marjonvantol@ hotmail.com

Taakgroep Communicatie

Voorzitter Klarinda van Tilburg
Telefoon: 06 18 22 70 50
Email: tg-communicatie@pknrijnsburg.nl
Secretaris Marja Verhave
Telefoon: 06 12 44 05 12

Grote Kerk

Organist: Dick Durieux
Email: gerda.dick@ tiscali.nl
Organist: Sietse Strating
Email: sietse.strating@ cfi.nl
Organist: Frank Borsboom
Email: frankborsboom1963@ gmail.com

Immanuelkerk

Organist: Vincent van Delft
Email: vincent.van.delft@ziggo.nl
Organist: Kees van Delft
Email: keesvdelft@casema.nl

De Voorhof

Organist: Arie van Duijvenboden
Email: arievanduijvenboden@ solcon.nl
Organist: Ger van Egmond
Email: gpvanegmond@ziggo.nl

Grote Kerk

Koster: Wim de Winter
Telefoon: (06) 42 36 54 39
Email: devoorhof@ pknrijnsburg.nl
Kerk: (071) 402 58 83

Immanuelkerk

Hoofdkoster: (reserveringen) Richard Verheij
Telefoon: 071 403 30 97

06 83 25 84 80

Email: kosterkerkstraat@ ziggo.nl
Kerk: (071) 402 10 38
Hulpkoster: Ank Disselvelt
Telefoon: 06 40 59 70 27
Hulpkoster: Ans van Nieuwkoop
Telefoon: 06 30 96 39 73

De Voorhof

Beheerder: Wim de Winter
Website: www.devoorhofrijnsburg.nl
Email: devoorhof@ pknrijnsburg.nl
Telefoon beheerder: (06) 42 36 54 39
Telefoon De Voorhof: (071) 402 17 24

Geluid

Coordinator Immanuelkerk Wim de Mooij
Telefoon: (071) 402 49 16
Email: wimdemooij@me.com
Coordinator De Voorhof Kasper Zuidberg
Telefoon: 06 45 07 45 29
Email: k.zuidberg@ gmail.com

Beamer

Coordinator Immanuelkerk Rian Vliegenthart
Telefoon: (071) 403 10 27
Email: beamerteam@ protestantsrijnsburg.nl
Rooster 1e helft 2020: Rooster_beamerteam.pdf
Coordinator De Voorhof Niels Buitenhuis
Telefoon: (071) 887 02 01 of 06 29 20 09 81
Email: nbuitenhuis@ hotmail.com

LICHT (magazine)

Redactie:
Verschijningsfrequentie: 10x per jaar
Abonnementen administratie: kb@pknrijnsburg.nl of bel het kerkelijk bureau 071 20 35013

CONTACT (kerkblad)

Webredactie:
Verschijningsfrequentie: wekelijks m.u.v. schoolvakanties
Voor thuisbezorgen stuur mail naar: kb@pknrijnsburg.nl of bel het kerkelijk bureau 071 20 35013

website (en digitale versie CONTACT)

Aanmelden: kb@pknrijnsburg.nl of bel het kerkelijk bureau 071 20 35013
Afmelden: Klik op link in ondermarge van iedere CONTACT
Webmaster:

Facebook (besloten groep)

Coordinatoren: WP: of Leontine:
aantal gemeenteleden: 973
Link: www.facebook.com