contact info pastores

Predikanten

Predikant: Vacant
Wijk: Frederiksoord & De Bloem
Pastorie: -
Telefoon (scriba): 06 13 93 44 51
Email (scriba): gerardnoort@ solcon.nl
Predikant: Ds. Arenda Haasnoot
Wijk: Centrum & Oost
Pastorie: Kanaalstraat 23b, 2231 KA Rijnsburg
Telefoon: (071) 889 36 77
Email: ds.haasnoot@ pknrijnsburg.nl
Predikant: Ds. Pieter van der Ende
Wijk: Oude Hart Noord
Pastorie: Burg. Hermansstraat 42, 2231 KX Rijnsburg
Telefoon: (071) 532 81 61
Email: ds.vanderende@ pknrijnsburg.nl
Predikant: Vanaf 1 november 2020 Ds. Piet Rozeboom
Waarnemer: Gerben Bremmer
Wijk: Kleipetten
Pastorie: -
Telefoon: 06 13 254 838
Email: gerbenbremmer@ outlook.com
Predikant: Ds. Arnold Vroomans
Wijk: Westerhaghe & De Hoek
Adres: Hofstraat 3, 2231 CR Rijnsburg
Telefoon: 06 41 48 63 42 of 071 230 11 49
Voor spoedeisende zaken kunt u ds. Vroomans het beste mobiel bellen.
Email: ds.vroomans@ pknrijnsburg.nl
Mail wordt in de regel in de ochtend uitgelezen. Vrijdag is de vaste vrije dag.

Ouderenpastors

Pastor: Rixt de Graaf - de Boer
Wijk: Kleipetten, Westerhaghe & De Hoek en Oude Hart Noord
Adres: Oranjelaan 172, 2231 ZH Rijnsburg
Telefoon: 071-7113234 of 06 15 627 249
Email: trdegraaf@ hotmail.com
Pastor: Ds. Nico de Reus
Wijk: Centrum & Oost, Frederiksoord & De Bloem en de bijbehorende tehuizen
Werkdagen: dinsdag, woensdag en donderdag
Telefoon: 06 40 29 12 24
Email: n.d.r@ziggo.nl