contact info pastores

Predikanten

Predikant: Vacant
Bijstand in het pastoraat: Ds. T. Hibma
Wijk: Frederiksoord & De Bloem
Pastorie: -
Telefoon: 06 - 24 98 11 44 of (020) 631 46 44
Email: hibmveen@xs4all.nl
Werkdagen: Veelal op dinsdag en woensdag; niet op donderdag
Email (scriba): gerardnoort@ solcon.nl
Predikant: Vacant
Wijk: Centrum & Oost
Pastorie:
Scriba: Marian van Klaveren
Telefoon: 06 27 89 57 66
Email: marian@karelvanklaveren.nl
Predikant: Ds. Pieter van der Ende
Wijk: Oude Hart Noord
Pastorie: Burg. Hermansstraat 42, 2231 KX Rijnsburg
Telefoon: (071) 532 81 61
Email: ds.vanderende@ pknrijnsburg.nl
Predikant: Ds. Piet Rozeboom
Wijk: Kleipetten
Pastorie: Brouwerstraat 45A, 2231 HN Rijnsburg
Telefoon: 071 785 1 350
Email: ds.rozeboom@pknrijnsburg.nl
Predikant: Ds. Arnold Vroomans
Wijk: Westerhaghe & De Hoek
Adres: Hofstraat 3, 2231 CR Rijnsburg
Telefoon: 06 41 48 63 42 of 071 230 11 49
Voor spoedeisende zaken kunt u ds. Vroomans het beste mobiel bellen.
Email: ds.vroomans@ pknrijnsburg.nl
Mail wordt in de regel in de ochtend uitgelezen. Vrijdag is de vaste vrije dag.

Ouderenpastors

Pastor: Rixt de Graaf - de Boer
Wijk: Kleipetten, Westerhaghe & De Hoek en Oude Hart Noord
Adres: Oranjelaan 172, 2231 ZH Rijnsburg
Telefoon: 071-7113234 of 06 15 627 249
Email: trdegraaf@ hotmail.com
Pastor: Ds. Nico de Reus
Wijk: Centrum & Oost, Frederiksoord & De Bloem en de bijbehorende tehuizen
Werkdagen: dinsdag, woensdag en donderdag
Telefoon: 06 40 29 12 24
Email: nidere@ziggo.nl