contact info pastores

Predikanten

Predikant: Ds. J.C. IJzerman
Wijk: Frederiksoord & De Bloem
Telefoon: 06 34 55 09 35
Email: ds.ijzerman@pknrijnsburg.nl
Predikant: Ds. A.E. Veerman
Wijk: Centrum & Oost
Telefoon: 06 18 61 81 50
Email: ds.veerman@pknrijnsburg.nl
Predikant: Ds. Pieter van der Ende
Wijk: Oude Hart Noord
Pastorie: Burg. Hermansstraat 42, 2231 KX Rijnsburg
Telefoon: (071) 532 81 61
Email: ds.vanderende@pknrijnsburg.nl
Predikant: Ds. Piet Rozeboom
Wijk: Kleipetten
Pastorie: Brouwerstraat 45A, 2231 HN Rijnsburg
Telefoon: 071 785 1 350
Email: ds.rozeboom@pknrijnsburg.nl
Predikant: Ds. Arnold Vroomans
Wijk: Westerhaghe & De Hoek
Adres: Hofstraat 3, 2231 CR Rijnsburg
Telefoon: 06 41 48 63 42 of 071 230 11 49
Voor spoedeisende zaken kunt u ds. Vroomans het beste mobiel bellen.
Email: ds.vroomans@pknrijnsburg.nl
Mail wordt in de regel in de ochtend uitgelezen. Vrijdag is de vaste vrije dag.

Ouderenpastor

Pastor: Arie Ravensbergen
Wijk: Kleipetten, Westerhaghe & De Hoek en Oude Hart Noord
Adres:  
Telefoon: 06 80 13 93 60
Email: arieravensbergen@pknrijnsburg.nl