Collectebonnen online bestellen

Via het formulier hieronder kunt u 1 of meer vellen collectebonnen bestellen ( 1 vel bevat 20 bonnen á € 0,50 = € 10,-). Vervolgens maakt u het bedrag over op rekening NL83 RABO 0336 8187 42 t.n.v. Protestantse Gemeente Rijnsburg o.v.v. collectebonnen + naam. Na ontvangst van de betaling worden de collectebonnen toegestuurd.

Tip: wist u dat deze bestelling als gift meegenomen kan worden in uw aangifte? Heeft u vragen? Neem dan contact op met het Kerkelijk bureau: tel. 071 – 2035013 of kb@pknrijnsburg.nl.

* staat voor verplichte invoer.